Qui Som

Gestoria BON CONSELL Andorra

Carrer de l’Aigüeta núm 19 1ª pl. despatx. 4

AD500 ANDORRA la VELLA

Principat d’Andorra

T.+376.865.915

Fax.+376.865.916

gestobon@andorra.ad

 

gestobon@andorra.ad Projecte de llei del comerç  Exposició de motius  El sector comercial andorrà és un dels més importants i dinàmics de l’economia andorrana, i per això,  en els últims anys ha experimentat, igual que els sistemes de distribució dels països de l’entorn  geogràfic del Principat, canvis profunds derivats, entre altres causes, de les noves tecnologies i dels  nous tipus de venda. Aquestes transformacions obliguen a fer un esforç de sistematització i de  modernització en l’ordenació del sector perquè els consumidors nacionals i estrangers rebin el millor  servei possible amb el mínim cost, i es contribueixi així a modernitzar el sector i garantir-ne el futur.  La Llei estableix el règim substantiu per a l’exercici del comerç, la regulació administrativa de les  activitats comercials i la disciplina de les noves tipologies específiques de venda, i s’estructura en cinc  títols, dinou capítols, tretze seccions, cent tres articles, una disposició addicional, una disposició  derogatòria i dos disposicions finals. El títol I l’integren sis capítols i vint-i-un articles i conté  disposicions generals relatives a l’objecte i a l’àmbit d’aplicació subjectiu de la Llei; a la fixació dels  conceptes de comerç i activitat comercial, delimitadors de l’àmbit objectiu, i sobretot, conté en el  capítol tercer les disposicions que estableixen els requisits substantius per a l’exercici del comerç, tant  per als andorrans com per als estrange